• Bane1
 • Bane2
 • Bane3
 • Bane1
 • Bane2
 • Bane3

REVÍZIE-BIELIK

Naša spoločnosť zabezpečuje a vykonáva komplexné služby odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických.

Komplexné služby zahŕňajú:

 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • revízie elektrického ručného náradia revízie elektrických častí strojov
 • výkonávanie pravidelných kontrol, údržby a čistenia elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach               
 • odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
 • vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
 • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
d

 

Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z, Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2018. 

Prihlásenie