• Bane1
 • Bane2
 • Bane3
 • Bane1
 • Bane2
 • Bane3

OPaOS (revízie) elektrických zariadení

Ponúkame revízie elektrických zariadení.
Pod elektrickými zariadeniami môžete rozumieť najmä tieto uvedné zariadenia a k ním nami poskytované príslušné revízie a kontroly:

Elektrická inštalácia:

 • Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie
 • Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie
 • Mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie

Bleskozvody a bleskozvodné sústavy (ochrana pred bleskom)

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky pasívnych bleskozvodov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky aktívnych bleskozvodov
 • Kontroly bleskozvodov

Elektrické spotrebiče a el. ručné náradie

 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Stroje prístroje a technologické zariadenia

 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly technologických zariadení
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích systémov
 • Revízie a kontroly napojenia klimatizačných jednotiek

 

Prihlásenie