• Bane1
 • Bane2
 • Bane3
 • Bane1
 • Bane2
 • Bane3

Aktívne Bleskozvody

Aktívne bleskozvody poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti v porovnaní s klasickými bleskozvodmi.

Charakteristika aktívnych bleskozvodov:

 • zberač aktívneho bleskozvodu nahrádza celú zbernú sústavu konvenčných bleskozvodov
 • poskytuje značnú úsporu zvodového materiálu, materiálu na uzemnenie a montážnych prác
 • výrazne redukujú zásahy do fasády a strešného plášťa
 • bezúdržbová prevádzka životnosť aktívneho bleskozvodu je porovnateľná so životnosťou budovy
 • možnosť použitia ako oddialený bleskozvod (napr. pre skupinu objektov alebo vo výbušnom prostredí)
 • typizované uchytenia zberačov pre všetky typy objektov a striech
 • rádius ochrany od 13m do 107 m
 • zachytávače sú vyhotovené z nerezu
 • dlhoročné záruky.

       AB

Princíp fungovania bleskozvodu

S približujúcou sa búrkou stúpne statické napätie v atmosfére, z ktorého je aktívna časť zachytávača schopná sa nabiť až na 15kV, teda nepotrebuje napájanie z cudzieho zdroja!

Pri prekročení prahovej hodnoty dochádza k úderu blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny bleskozvod vyslaním ústretového výboja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v reakčnom čase sa označuje ako „iniciačný predstih". Tento ústretový výboj sa spája vysoko nad chráneným objektom s prichádzajúcim hlavným výbojom čím je zjednotený blesk privedený priamo na hrot aktívneho zberača.

Ďalej je vedený zvodom do uzemňovača, kde sa rozptýli do zeme. Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí len s bleskami v priestore definovanom rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých modelov.

Prihlásenie