• Bane1
  • Bane2
  • Bane3
  • Bane1
  • Bane2
  • Bane3

Kontakt

MIRABOR, s. r. o.

Trenčianska cesta 24, Nové Mesto nad váhom, 915 01

Výpis z OR SR OS Trenčín vl. č. 34816/R

OPRÁVNENIE č. 186000319/03/2018/EZ/S-O ( OU,R,M ) E1 – A,B

E-Mail: info@revizie-bielik.sk

Telefón:  +421 903 741 109

Tradícia od roku 1943

dd dd dd
Jozef BIELIK st. - NC stroj TOS Trenčín 1974
Jozef BIELIK st. - šéf prototypovej dieľne   1975
Jozef BIELIK ml. - revízia CNC stroja  2014
     

Výučný list Jozef BIELIK starší:

 
dd
 
 nn      

 

Prihlásenie